Onze Missie


De missie van de Nederlandse Kleurenschool is kennis te ontwikkelen, te delen en kwalitatief en erkend onderwijs op het gebied van kleur aan te bieden.

 

Onze onderwijsvisie

Leren is effectief bij een goede mix van de drie componenten: kennis, houding en vaardigheden:

  • De benodigde kennis verwerft u in een overzichtelijke online leeromgeving, aangevuld met belangrijke literatuur.
  • Vaardigheden leert u tijdens de practica onder begeleiding van deskundige en ervaren docenten. Deze oefent u verder zelfstandig in praktijksituaties met opdrachten uit de online leeromgeving.

De kracht van onze deeltijdopleidingen is de mix van zelfstudie, contactonderwijs en motivatie: blended learning. Kostbare studie-uren moeten doelmatig worden ingezet. Dit betekent dat onze docenten en onderwijskundigen kritisch zijn op de inhoud van het onderwijsaanbod.

Het kennisaanbod en de opdrachten bestaan slechts uit wat relevant en actueel is. Zo ontwikkelen onze studenten zich relatief snel tot professionals.

 

Kleuren hebben grote invloed

Kleuren hebben, net zoals licht, geluid en tijd, onbewust grote invloed op onze keuzes en gedragingen. Door kleurgebruik kan je het welbevinden van mensen positief of negatief beïnvloeden. Daarom is het noodzakelijk voor iedereen die in het domein kleur werkt adequate kennis van kleur, kleurcommunicatie, kleurtechniek en kleurgebruik te hebben, zodat je het welbevinden van mensen positief kan beïnvloeden.

Met een uitgebreid aanbod van workshops biedt de Nederlandse Kleurenschool voor elke doelgroep een passende opleiding aan, van eendaagse workshops tot lange opleidingstrajecten.